ทุนประกันรถยนต์คืออะไร สำคัญต่อการเลือกซื้อประกันรถยนต์ยังไง

ทุนประกันรถยนต์ คือ วงเงินคุ้มครองสูงสุดที่บริษัทประกันรถยนต์จะจ่ายให้กับผู้ซื้อประกันรถยนต์ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ โดยมูลค่าของทุนประกันรถยนต์นั้นจะคำนวณจากราคารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย

ตัวอย่างการคำนวณทุนประกันรถยนต์

สมมติว่ารถยนต์ของคุณมีมูลค่า 1,000,000 บาท หากคุณเลือกทำประกันภัยชั้น 1 ทุนประกันที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 800,000 บาท เนื่องจากประกันภัยชั้น 1 จะคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ทุกกรณี หากเกิดอุบัติเหตุแล้วความเสียหายของรถยนต์มีมูลค่ามากกว่าทุนประกัน 1,000,000 บาท บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ 800,000 บาท

ความสำคัญของทุนประกันรถยนต์

ทุนประกันรถยนต์มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อประกันรถยนต์ เนื่องจากเป็นตัวกำหนดวงเงินความคุ้มครองของผู้เอาประกัน หากเลือกทุนประกันรถยนต์ที่ต่ำเกินไป อาจทำให้ผู้เอาประกันได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเติมจากการซ่อมแซมรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ตามมาได้

ทุนประกันรถยนต์คืออะไร สำคัญต่อการเลือกซื้อประกันรถยนต์ยังไง

ทำไมก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ควรดูทุนประกันรถยนต์ให้เหมาะกับตัวเอง

ก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ ผู้เอาประกันควรพิจารณาทุนประกันรถยนต์ให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของตนเอง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • มูลค่าของรถยนต์: รถยนต์ที่มีมูลค่าสูง ควรเลือกทุนประกันรถยนต์ที่มูลค่าสูงตามไปด้วย เพื่อจะได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุมากที่สุด
 • ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ: รถยนต์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง เช่น รถยนต์ที่ใช้งานเป็นประจำ หรือรถยนต์ที่ขับขี่ในเส้นทางที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ควรเลือกทุนประกันรถยนต์ที่สูงตามไปด้วย
 • ประวัติการขับขี่ของผู้เอาประกัน: ผู้เอาประกันที่มีความชำนาญในการขับขี่หรือมีประวัติการขับขี่ที่ดี อาจตัดสินใจเลือกทุนประกันรถยนต์ที่ต่ำลงได้ แต่ถ้าหากมีประวัติการขับขี่ที่เกิดเหตุบ่อย การเลือกทุนประกันรถยนต์ที่สูงขึ้นจะตอบโจทย์มากกว่า
 • ประเภทของประกันภัย: ประกันภัยประเภทที่คุ้มครองมากกว่า จะมีทุนประกันรถยนต์ที่สูงกว่า ซึ่งหากคุณต้องการความคุ้มครองที่สูงขึ้น คุณสามารถเพิ่มทุนประกันรถยนต์ได้ตามต้องการ 
 • งบประมาณ: ควรคำนึงถึงงบประมาณในการซื้อประกันรถยนต์ของคุณด้วยว่าสามารถซื้อประกันรถยนต์อยู่ที่เท่าไรให้เหมาะกับความต้องการ
 • เงื่อนไขของกรมธรรม์: ตรวจสอบเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์อย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและตรงตามความต้องการ

โดยผู้เอาประกันควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบเบี้ยประกันจากบริษัทประกันหลายๆ แห่ง เพื่อให้ได้ทุนประกันรถยนต์ที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

ซื้อประกันรถยนต์กับ Pocket คุ้มค่าสุดๆ

ทุนประกันรถยนต์ Pocket by LMG เลือกอิสระให้เหมาะสมกับคุณ คุ้มครองครบ ครอบคลุม คุ้มค่า

Pocket by LMG เป็นบริษัทประกันชั้นนำ ที่มีทุนประกันรถยนต์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการและตอบโจทย์งบประมาณของผู้เอาประกัน ดังนี้

 • ประกันรถยนต์ชั้น 1
  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ทุกกรณี 
   โดยจะคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ ทั้งมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี รวมทั้งความเสียหายต่อภัยธรรมชาติ จำนวนเงินคุ้มครอง ตามทุนประกันรถยนต์ของผู้เอาประกัน โดยทุนประกันรถยนต์ประเภทชั้นที่ 1 จะมีทุนประกันที่ค่อนข้างสูง แต่ก็จะครอบคลุมตอบโจทย์กับค่าใช้จ่ายของรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  • ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
   ให้ความคุ้มครอง กรณีเกิดกับคู่กรณี จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง รวมทั้งกรณีคุ้มครองทรัพย์สินของคู่กรณี จำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อครั้ง
 • ประกันรถยนต์ชั้น 2+
  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ทุกกรณี 
   ยกเว้นกรณีไฟไหม้ (ไม่คุ้มครองการชนแบบไม่มีคู่กรณี)
  • ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
   ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดกับคู่กรณี จำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง รวมทั้งกรณีคุ้มครองทรัพย์สินของคู่กรณี จำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
  • ทุนประกันรถยนต์เริ่มต้น 100,000 บาท
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น 5,900 บาทต่อปี
 • ประกันรถยนต์ชั้น 3+
  • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ต่อบุคคลภายนอก (ไม่คุ้มครองการชนแบบไม่มีคู่กรณี)
  • ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
   ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดกับคู่กรณี จำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง รวมทั้งกรณีคุ้มครองทรัพย์สินของคู่กรณี จำนวนวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
  • ทุนประกันรถยนต์ 100,000 บาท
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น 4,900 บาทต่อปี

*ข้อมูลอ้างอิง: เปรียบเทียบประกันรถยนต์ Pocket by LMG
ทุนประกันรถยนต์เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อประกันรถยนต์ ผู้เอาประกันควรพิจารณาเลือกทุนประกันรถยนต์ ให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของตนเอง

การจะเลือกทำประกันรถยนต์นั้น ควรเลือกทำกับบริษัทประกันชั้นนำ อย่าง Pocket by LMG ผู้นำด้านประกันภัยรถยนต์ที่มีอู่และศูนย์ซ่อมได้มาตรฐานกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญสามารถปรับเลือกแผนประกันรถยนต์ได้ตามความต้องการ โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นอยู่ที่ 4,900 บาท/ปี และคุณสามารถเช็คเบี้ยซื้อประกันและทุนประกันรถยนต์ออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่ www.pocketbylmg.com

รับฟรีโค้ดเติมน้ำมัน

ปรึกษาพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพียงฝากข้อมูลของคุณด้านล่าง