คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับ Pocket

Pocket (พ็อกเก็ต) คือเว็บไซต์ประกันรถยนต์ออนไลน์น้องใหม่ของไทย

Pocket เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทประกันระดับโลกอย่างบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมอบบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด เริ่มตั้งแต่การเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ด้วยตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับบริการหลังการขายไปจนถึงการเคลมจะดำเนินการโดยบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ออฟฟิศและทีมงานของ Pocket อยู่ที่ ชั้น 14, 15, 17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

เกี่ยวกับประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. คือ การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้รถยนต์ทุกคัน ทุกชนิดที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกต้องทำประกันภัยประเภทนี้ โดยจะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทุกคน กรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ตามวงเงินความคุ้มครองที่ระบุในหน้ากรมธรรม์ของรถยนต์ชนิดนั้นๆ ในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

คุ้มครองผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุซึ่งมีสาเหตุมาจากรถคันที่มี พ.ร.บ. เช่น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอก คนเดินเท้า ฯลฯ โดยจะจ่ายค่าชดเชยกรณีบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือประกันส่วนบุคคล คือประกันรถยนต์ที่คุณเลือกซื้อเองด้วยความพอใจซึ่งจะให้การคุ้มครองที่ดีกว่าประกันภาคบังคับตามกฎหมาย คุณสามารถซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจกับเราได้ที่นี่

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้มากในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อความคุ้มครอง โดยอาจเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 เพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ต่างกันตรงความคุ้มครอง โดยพ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดประกันภัยรถยนต์ขึ้นมา ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนอกจากจะจ่ายชดเชยการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินของคู่กรณีแล้ว ยังจ่ายชดเชยค่าซ่อมรถของเราให้อีกด้วย

ที่ Pocket คุณสามารถเลือกซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพียงอย่างเดียว หรือซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัคใจพร้อมพ.ร.บ. ได้เลย

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าเบี้ยของแต่ละคนไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นทุนประกัน ประวัติการขับขี่ ประเภทของประกันรถยนต์ การระบุชื่อผู้ขับขี่ อายุและเพศ ซ่อมห้างหรือซ่อมอู่ การกำหนดค่าเสียหายส่วนแรก ยี่ห้อและอายุของรถยนต์ เป็นต้น

ประกันจะให้ความคุ้มครองต่อไปภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ โดยจะคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปจนตลอดอายุกรมธรรม์ที่เหลืออยู่ แต่หากขายหรือโอนรถให้แก่ผู้ที่มีอาชีพซื้อขาย ให้เช่า ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษารถยนต์ ความคุ้มครองตามกรมธรรม์จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันและเวลาที่มีการซื้อขายรถยนต์

คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดมากับตัวรถเท่านั้น แต่หากมีการตกแต่งเพิ่มเติม ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบ หากไม่ได้ทำการแจ้ง ทางบริษัทฯ ก็จะสามารถชดใช้ได้ไม่เกินตามมาตรฐานที่ติดมากับตัวรถเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายรับประกันภัยจะกำหนดความคุ้มครองไว้ไม่เกิน 10% ของทุนประกัน และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ หากรถยนต์มีความเสียหายไม่มาก เช่น มีรอย 2-3 แผล เจ้าหน้าที่จะทำเครื่องหมายเพื่อเก็บข้อมูลไว้ในระบบ โดยความเสียหายเหล่านั้นจะไม่สามารถเคลมได้ เพราะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนทำประกัน แต่ถ้าหลังจากนั้นนำรถเข้าซ่อม สามารถแจ้งให้บริษัทถ่ายรูปรถใหม่เพื่อทำการลบเครื่องหมายได้ กรณีที่มีความเสียหายมาก บริษัทฯ จะปฏิเสธการทำประกันได้

จะคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านั้น โดยหลังตรวจสภาพรถยนต์เรียบร้อยจึงจะคุ้มครองทั้งเคลมสด และเคลมแห้ง

วิธีซื้อประกันรถยนต์

คุณสามารถดูรายละเอียดวิธีการซื้อประกันรถยนต์กับ Pocket ได้ที่นี่

  • สำเนาหนังสือจดทะเบียนรถยนต์
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เดิม (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงทุนประกัน)
  • สำเนาใบขับขี่ (กรณีเลือกประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่)

สามารถทำได้ โดยการต่อประกันรถยนต์ก่อนหมดอายุล่วงหน้า 1-3 เดือนถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะนอกจากมีเวลาเลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ยังสามารถต่ออายุประกันรถยนต์พร้อมพ.ร.บ. ได้ล่วงหน้า และนำพ.ร.บ. ไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีล่วงหน้าได้อีกด้วย

เริ่มคุ้มครองทันทีหลังจากชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการตรวจสภาพรถ จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะเคลมสดเท่านั้น

คุณสามารถดูขั้นตอนการตรวจสภาพรถยนต์กับ Pocket ได้ที่นี่

เกี่ยวกับกรมธรรม์

คุณจะได้รับกรมธรรม์ฉบับจริงภายใน 14 วันทำการ หลังชำระเงินเสร็จและได้รับการตรวจสภาพรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

สำหรับลูกค้า Pocket นอกจากสามารถเลือกรับกรมธรรม์เป็นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้แล้ว ยังสามารถเลือกรับกรมธรรม์เป็น e-Policy ผ่านอีเมลได้อีกด้วย

e-Policy หรือเรียกอีกอย่างว่า กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ คือ กรมธรรม์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่จะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านทางอีเมล แทนการส่งเล่มกรมธรรม์แบบกระดาษ โดยแนบลิงก์ไฟล์เอกสารความคุ้มครอง ตารางกรมธรรม์ เงื่อนไขความคุ้มครอง เอกสารแนบท้าย และใบเสร็จรับเงิน ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง และแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์เอกสาร ลดขั้นตอนการส่งมอบช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกรมธรรม์ และลดการใช้กระดาษ ซึ่งถือเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในสลักหลังกรมธรรม์

เกี่ยวกับการเคลม

เตรียมเอกสารจำเป็นให้พร้อม ทั้งใบขับขี่ เลขกรมธรรม์ และทะเบียนรถ จากนั้นโทรแจ้งอุบัติเหตุที่เบอร์ 1790 เพื่อให้พนักงานมาตรวจสอบอุบัติเหตุ พร้อมออกใบเคลมให้กับคุณ โดยสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์บริการในเครือได้เลย  

เพื่อบริการที่รวดเร็ว ควรเตรียมเอกสารจำเป็นให้พร้อม ทั้งใบขับขี่ เลขกรมธรรม์ และใบแจ้งเคลม ซึ่งกรณีนี้ คุณสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์บริการในเครือได้เลย โดยไม่ต้องเรียกพนักงานเคลม ซึ่งอู่หรือศูนย์บริการจะแจ้งเคลม ตกลงราคา และวางบิลผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์กับบริษัทฯ ทั้งหมด

เคลมสด คือ การเคลมประกันหลังจากเกิดอุบัติเหตุทันที โดยเป็นการเคลมที่ต้องการพนักงานออกตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ เพื่อทำเรื่องและเก็บหลักฐานต่างๆ จากนั้นจึงออกใบเคลมให้เราสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์บริการ ซึ่งอู่หรือศูนย์บริการจะแจ้งเคลม ตกลงราคาและวางบิลกับบริษัทฯ ต่อไป

 

เคลมแห้ง คือ การเคลมประกันหลังจากเกิดอุบัติเหตุไประยะหนึ่งแล้ว โดยไม่ต้องการพนักงานตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ซึ่งรถยนต์มักได้รับความเสียหายเล็กน้อย เช่น ขับรถชนเสา/ต้นไม้ ขับรถครูดฟุตบาท เป็นต้น  

เอกสารจำเป็นที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนโทรแจ้งประกัน ได้แก่ ใบขับขี่ เลขกรมธรรม์ และทะเบียนรถ

ซ่อมห้าง หรือที่เรียกว่า ซ่อมศูนย์ จะเป็นการนำรถเข้าซ่อมกับศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ ซึ่งข้อดีของการซ่อมห้างคือ มั่นใจว่ามีอะไหล่แท้ พร้อมซ่อมทันที คุณภาพงานซ่อมได้มาตรฐาน ซึ่งการซ่อมห้างนี้จะมีราคาแพงกว่าซ่อมอู่ อาจต้องรอคิวนาน และบางพื้นที่อาจไม่มีศูนย์บริการ ส่วนการซ่อมอู่ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อู่ในเครือและอู่นอกเครือบริษัทฯ ซึ่งข้อดีของการซ่อมอู่ คือ ราคาจะถูกกว่า มีอู่ให้เลือกเยอะ ซึ่งอาจเป็นอู่ใกล้บ้านหรืออู่ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ไม่ต้องรอคิวนาน และต่อรองราคาได้ แต่ก็อาจมีบางข้อจำกัด เช่น บางอู่อาจไม่มีรับประกันปัญหาหลังซ่อม

คุณสามารถดูรายชื่ออู่ซ่อมและศูนย์บริการทั้งหมดของเราได้ที่นี่

คุณสามารถทำเรื่องเคลมประกันได้ตามปกติเลย เพราะประกันจะคุ้มครองทันทีหลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

คุณหรือผู้ขับขี่ต้องแจ้งความกับตำรวจเพื่อตรวจสอบ ติดตามและดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัย แต่หากยังไม่สามารถระบุให้บริษัทฯ ทราบถึงผู้ที่ทำให้รถประกันเสียหายได้ คุณต้องรับผิดชอบค่า Excess หรือ Deductible ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ จำนวน 2,000 บาท ในทุกกรณีและทุกอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

แม้กรมธรรม์รถยนต์จะให้ความคุ้มครองมากมาย แต่ไม่ได้คุ้มครองค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุครั้งนั้น สามารถใช้สิทธิ์ทางกฏหมายเรียกร้องค่าเสียหายโดยตรงจากทางคู่กรณีได้ โดยจะต้องเป็นค่าเสียหายที่สามารถพิสูจน์ได้และประเมินเป็นจำนวนเงินได้

การตรวจสภาพรถยนต์

รถยนต์ทุกคันที่จะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ Pocket จะต้องได้รับการตรวจสภาพทุกกรณี

  1. คลิกลิงก์ที่ได้รับทางอีเมล/SMS เพื่อเริ่มขั้นตอนการตรวจสภาพรถยนต์
  2. ถ่ายรูปตามคำแนะนำ สำหรับการตรวจสภาพรถยนต์
  3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปถ่ายทั้งหมด
  4. รอรับอีเมลแจ้งผลการตรวจสภาพรถยนต์ได้เลย

การชำระเงิน

  • ชำระผ่านบัตรเครดิต
  • ชำระผ่าน QR Code

การขอคืนเงิน

สามารถยกเลิกกรมธรรม์โดยแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกกรมธรรม์ พร้อมชื่อผู้เอาประกัน ทะเบียนรถยนต์ และเบอร์โทรศัพท์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

กรณีที่ยังไม่ถึงวันเริ่มคุ้มครอง และไม่มีการเคลม คุณสามารถยกเลิกกรมธรรม์และได้รับเงินคืนเต็มจำนวน แต่หากประกันเริ่มคุ้มครองไปแล้ว คุณจะได้รับเงินตามอัตราส่วนการคืนเบี้ยประกันภัยที่คปภ. กำหนดไว้

โดยปกติแล้วจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ปรึกษาพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพียงฝากข้อมูลของคุณด้านล่าง