ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 จาก Pocket นอกจากคุณจะได้รับความคุ้มครองที่ครบถ้วนแล้ว ยังได้รับความคุ้มค่าที่มากกว่า ซึ่งช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าพร้อมช่วยให้การทำประกันรถยนต์ของคุณสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง


คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

 • กรณีชนกับพาหนะทางบก
  • จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน
  • บริษัทให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ ซึ่งไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้
   โดยมีจํานวนเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 บาท (รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท)
 • การชนแบบไม่มีคู่กรณี
  • จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน
  • บริษัทให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนกรณีชนกับยานพาหนะทางบก แต่เจ้าของรถยนต์จะต้องเสียค่า Excess ตามความเสียหายนั้น แล้วแต่จะตกลงกัน ส่วนมากจะอยู่ที่จุดละ 1,000 บาท
 • กรณีรถยนต์ไฟไหม้ หรือสูญหาย (ถูกโจรกรรม)
  • จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน
  • บริษัทให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ที่ถูกไฟไหม้ (ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวรถยนต์เอง หรือไหม้ด้วยสาเหตุอื่นๆ) หรือสูญหายไป (ซึ่งเป็นผลมาจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น)
 • รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ
  • จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน
  • บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 • คุ้มครองต่อบุคคลภายนอกซึ่งบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
  • จำนวนวงเงินคุ้มครอง: สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง
  • บริษัทให้ความคุ้มครอง กรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  • จำนวนวงเงินคุ้มครอง: สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อครั้ง
  • บริษัทให้ความคุ้มครอง กรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

 • ค่ารักษาพยาบาล
  • จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน
  • บริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน
  • บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 • การประกันตัวผู้ขับขี่
  • จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน
  • บริษัทจะประกันตัวผู้ขับขี่ กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญาโดยมีสาเหตุจากใช้รถยนต์และเกิดอุบัติเหตุ

แผนการซ่อมมีอะไรบ้าง?

Pocket ให้คุณเลือกความคุ้มครองตามความต้องการในการเข้าซ่อมที่อู่คู่สัญญาในเครือหรือห้างคู่สัญญาในเครือได้ดังนี้

 1. ซ่อมห้างคู่สัญญาในเครือ

คุณสามารถนำรถที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมห้างคู่สัญญาในเครือตามยี่ห้อรถยนต์นั้นๆ ได้ ซึ่งตัวเลือกนี้จะเป็นตัวเลือกที่เบี้ยสูงกว่าประเภทอื่น

 1. ซ่อมอู่คู่สัญญาในเครือบริษัท

คุณสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่คู่สัญญาในเครือบริษัทที่มีคุณภาพกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี?

แนะนำเลือกประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ Pocket เพราะนอกจากคุณจะได้รับความคุ้มครองที่ครบถ้วนแล้ว ยังได้รับความคุ้มค่าที่มากกว่า ซึ่งช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าพร้อมช่วยให้การทำประกันรถยนต์ของคุณสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ Pocket by LMG Insurance

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 ง่ายๆ 3 ขั้นตอนกับ Pocket

 1. เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ออนไลน์ หรือโทรหาเรา 02-302-7788
 2. กรอกข้อมูลรถ เลือกแผนประกันตามต้องการ
 3. ผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด  

คำถามเกี่ยวกับประกันรถยนต์ชั้น 1

1. ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ Pocket คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกรณีชนกับรถคันอื่น ชนแบบไม่มีคู่กรณี คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ รวมถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

2. ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ Pocket หรือเปล่า?

 • รถยนต์ทุกคันที่จะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ Pocket จะต้องได้รับการตรวจสภาพทุกกรณี
3. รถอยู่ระหว่างรอเคลม หรือรอซ่อม สามารถทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้ไหม?
 • สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ หากรถยนต์มีความเสียหายไม่มาก เช่น มีรอย 2-3 แผล เจ้าหน้าที่จะทำเครื่องหมายเพื่อเก็บข้อมูลไว้ในระบบ โดยความเสียหายเหล่านั้นจะไม่สามารถเคลมได้ เพราะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนทำประกัน แต่ถ้าหลังจากนั้นนำรถเข้าซ่อม สามารถแจ้งให้บริษัทถ่ายรูปรถใหม่เพื่อทำการลบเครื่องหมายได้ กรณีที่มีความเสียหายมาก บริษัทฯ จะปฏิเสธการทำประกันได้
4. ประกันรถยนต์ชั้น 1 รวมพ.ร.บ. หรือไม่?
 • ที่ Pocket คุณสามารถเลือกซื้อประกันรถยนต์เพียงอย่างเดียว หรือซื้อประกันรถยนต์พร้อมพ.ร.บ. ได้เลย
5. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ Pocket?
 • รับฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
 • ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือนผ่านบัตรเครดิต

ปรึกษาพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพียงฝากข้อมูลของคุณด้านล่าง