จริงหรือไม่ คนทำประกันรถยนต์ ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์เท่านั้น

เชื่อว่าหลายคนอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันรถยนต์ว่า หากไม่ใช่เจ้าของรถจะสามารถทำประกันรถแทนกันได้ไหม และหากสามารถทำแทนกันได้จะต้องใช้เอกสารทำประกันรถยนต์อะไรบ้าง เราได้รวบรวมคำตอบของทุกข้อสงสัยมาไว้ที่นี่แล้ว

จริงหรือไม่ คนทำประกันรถยนต์ ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์เท่านั้น

ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ สามารถทำประกันรถยนต์แทนเจ้าของรถได้ไหม

“แม้คุณจะไม่ใช่เจ้าของรถก็สามารถทำประกันแทนเจ้าของรถตัวจริงได้ แต่จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของรถตัวจริงก่อน” โดยการทำประกันรถยนต์จะแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3 แบบหลัก ๆ ดังนี้ 

  1. แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ 
  2. แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่  
  3. แบบระบุรายชื่อพิเศษ

ซื้อประกันรถยนต์กับ Pocket คุ้มค่าสุดๆ

ประกันความคุ้มครองแบบระบุชื่อผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นประกันที่คุ้มครองความเสียหายให้กับบุคคลผู้ใช้รถ ที่มีการระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น โดยสามารถระบุได้สูงสุด 2 คน 

อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ หากเราเป็นคนทำประกันรถยนต์แทนเจ้าของรถตัวจริง และมีการระบุชื่อเราไว้ในกรมธรรม์ด้วย เมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่เราก็จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายด้วยเช่นกัน 

แต่หากมีบุคคลอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์นำรถไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นฝ่ายกระทำผิดด้วย กรณีนี้ทางบริษัทฯ จะยังคงรับผิดชอบบางส่วนอยู่ แต่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก

ทั้งนี้ ประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ สามารถทำได้เฉพาะประกันรถยนต์ชั้น 1 และต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น 

โดยเบี้ยประกันความคุ้มครองแบบระบุชื่อผู้ขับขี่จะถูกกว่าแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ และเบี้ยประกันจะลดลงตามช่วงอายุด้วย เนื่องจากอายุมากขึ้น ความเสี่ยงจะยิ่งน้อยลง ดังนี้ 

  • ช่วงอายุผู้ขับขี่ 18 - 24 ปี ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 5%
  • ช่วงอายุผู้ขับขี่ 25 - 35 ปี ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 10% 
  • ช่วงอายุอายุผู้ขับขี่ 36 - 50 ปี ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 15%
  • ช่วงอายุอายุผู้ขับขี่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน 20%

ประกันความคุ้มครองแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่

ประกันรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นประกันรถที่คุ้มครองความเสียหาย โดยไม่มีการระบุชื่อคนใช้งานรถ ดังนั้นหากมีใครนำรถไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุ ก็จะได้รับความคุ้มครองค่าความเสียหายโดยทันที ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก สามารถเคลมประกันได้เลย แต่ผู้ขับขี่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยินยอมการใช้งานรถจากผู้เอาประกันหรือเจ้าของรถแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์จะสูงกว่าแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ และไม่มีส่วนลดตามช่วงอายุ เนื่องจากไม่ได้ระบุชื่อผู้ขับ รวมถึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ประกันความคุ้มครองแบบรายชื่อพิเศษ

ประกันความคุ้มครองแบบรายชื่อพิเศษ เป็นประกันที่คุ้มครองความเสียหายผู้ขับขี่ ที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ แต่ผู้ขับขี่จะต้องมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากตรงตามเงื่อนไขนี้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายในส่วนแรก  

ซึ่งข้อดีของประกันความคุ้มครองรายชื่อพิเศษ คือ นอกจากจะคุ้มครองผู้ขับขี่ที่มีคุณสมบัติตามกำหนด โดยไม่ต้องระบุชื่อในกรมธรรม์แล้ว เมื่อเทียบกับประกันแบบระบุไม่รายชื่อ ค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าด้วย

กรณีไม่ใช่เจ้าของรถ ต้องใช้เอกสารทำประกันรถยนต์อะไรบ้าง

กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของรถและต้องการทำประกันรถยนต์แทน จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนรถ 
  2. สำเนาใบขับขี่คนขับ หรือคนที่จะทำประกัน
  3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ (ต้องเป็นชื่อเดียวกับในสำเนาทะเบียนรถ) 

ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ เพราะตอนกรอกข้อมูลทำประกัน “ชื่อผู้เอาประกันภัย” ที่ถูกระบุในเอกสารกรมธรรม์จะเป็นคนละชื่อกับ “ชื่อเจ้าของรถ” เท่านั้นเอง

ดังนั้นจึงได้ข้อสรุปว่า “แม้ไม่ใช่เจ้าของรถ ก็สามารถทำประกันรถยนต์แทนกันได้” และจะเห็นได้ว่า ความคุ้มครองของประกันรถยนต์แต่ละประเภทนั้นมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งสำคัญเลยคือต้องมี “ประกันรถยนต์” ติดไว้ก่อน เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อไหร่ ประกันรถยนต์จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ ควรเลือกทำประกันกับบริษัทประกันรถยนต์ที่มีคุณภาพด้วย อย่างเช่น Pocket by LMG ที่สามารถให้คุณทำประกันรถยนต์ได้ทั้งแบบระบุชื่อผู้ขับขี่และไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ พร้อมบริการอู่และศูนย์ซ่อมที่ได้มาตรฐานกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศ มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สามารถปรับเลือกแผนประกันรถยนต์ได้ตามความต้องการ ฯลฯ สามารถเช็คเบี้ยซื้อประกันรถยนต์ผ่านช่องออนไลน์ได้ง่ายๆ 24 ชั่วโมงที่ www.pocketbylmg.com

รับฟรีโค้ดเติมน้ำมัน

ปรึกษาพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพียงฝากข้อมูลของคุณด้านล่าง