ความคุ้มครองเพิ่มเติม

Medical expenses

ค่ารักษาพยาบาล

จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน

บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง

Personal accident

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน

บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

Bail bond

การประกันตัวผู้ขับขี่

จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน

บริษัทประกันภัยจะประกันตัวผู้ขับขี่ กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญาโดยมีสาเหตุจากใช้รถยนต์และเกิดอุบัติเหตุ

ปรึกษาพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพียงฝากข้อมูลของคุณด้านล่าง