คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

Bodily injury

คุ้มครองต่อบุคคลภายนอกซึ่งบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

จำนวนวงเงินคุ้มครอง: สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง

บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครอง กรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต

Property damage

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน

จำนวนวงเงินคุ้มครอง: สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อครั้ง

บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครอง กรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย

ปรึกษาพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพียงฝากข้อมูลของคุณด้านล่าง