พ.ร.บ. รถยนต์ที่เราต่อทุกปี เคลมอะไรได้บ้าง?

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับ เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำและมีไว้ติดรถยนต์ แต่รู้หรือไม่ว่า พ.ร.บ. รถยนต์ที่เราต่ออยู่ทุกปีนั้นสามารถเคลมอะไรได้บ้าง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ควรรู้และทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามความคุ้มครอง

พ.ร.บ. รถยนต์ที่เราต่อทุกปี เคลมอะไรได้บ้าง?

พ.ร.บ. เคลมอะไรได้บ้าง?

เมื่อเกิดเหตุ สิ่งที่คุณสามารถเคลมได้ มีดังนี้

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น (สามารถเคลมได้ โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด)

 • กรณีบาดเจ็บ ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้ (จ่ายตามจริง) โดยสามารถเบิกได้สูงสุด 30,000 บาท/คน
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกายเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร สามารถเบิกได้สูงสุด 35,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท/คน

2. ค่าเสียหายส่วนเกิน ในส่วนนี้จะจ่ายหลังจากที่พิสูจน์ความผิดแล้ว โดยบริษัทประกันของฝ่ายที่ผิดจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัย ซึ่งแบ่งเป็นกรณีดังนี้

 • กรณีบาดเจ็บ จะจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล รวมค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ จะจ่ายชดเชยให้ทั้งหมดเป็นจำนวน 500,000 บาท/คน ซึ่งรวมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วย

ซื้อประกันรถยนต์กับ Pocket คุ้มค่าสุดๆ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และต้องการเคลมค่าเสียหาย ต้องทำอย่างไร?

การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นหรือการเบิกพ.ร.บ. รถยนต์ ต้องยื่นร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นกับบริษัทประกันภายใน 180 วัน ตั้งแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยใช้หลักฐาน ดังนี้

1. เคลมค่าเสียหายกรณีบาดเจ็บ

 • ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้
 • ในกรณีผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บต่อมาทุพพลภาพให้ยื่นใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัยซึ่งทุพพลภาพ พร้อมกับสำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ

2. เคลมค่าเสียหายกรณีเสียชีวิต

 • สำเนามรณบัตร
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานเอกสารที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานเป็นผู้ประสบภัยจริง

มีพ.ร.บ. รถยนต์แล้ว ยังต้องซื้อประกันรถยนต์ด้วยไหม?

เนื่องจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์นั้น ยังมีจำนวนเงินในการคุ้มครองสูงสุดต่อคนที่จำกัด และคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายและชีวิตของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่รวมค่าซ่อมรถ ค่าทำสี ค่าชดเชยจากกรณีรถหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าของรถเลือกทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. รถยนต์ทั่วไป เพื่อให้สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างมั่นใจ และสบายใจกว่า เพราะมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่า

คุณสามารถซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 พร้อมพ.ร.บ. กับ Pocket เพียงโทร 02-302-7788 หรือเช็คเบี้ยออนไลน์ได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ของเราได้ทุกที่ ทุกเวลา

รับฟรีโค้ดเติมน้ำมัน

ปรึกษาพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพียงฝากข้อมูลของคุณด้านล่าง